Apple iPhone 6 16GB
Apple sa s ovl�datelnos�ou v���ieho displeja pasuje po svojom. Dvojit� stla�enie stredov�ho tla�idla posunie cel� obraz ni��ie, ��m pribl��i ovl�dacie rozhranie a ponuky z horn�ho okraja obrazovky bli��ie k v��mu palcu.
Podrobnosti 520 �
Sony Xperia Z1 Compact
Jeden z najvybavenej��ch smartphonov s��asnosti Sony Xperia Z1 sa do�kal svojho n�stupcu v podobe modelu Sony Xperia Z1 Compact, ktor� zo svojho predchodcu zachov�va len to najlep�ie ale je v praktickej�ie ve�kosti.
Podrobnosti 225 �
Samsung i9195 Galaxy S4 Mini
Mobiln� telefon Samsung Galaxy S 4 mini v �ern�m proveden� je perfektn� volbou pro ty, kte�� cht�j� praktick� a inteligentn� telefon se 4,3 palcov�m qHD 960�540 px SAMOLED displejem. Je vybaven� opera�n�m syst�mem Google Android 4.2.2 Jelly Bean.
Podrobnosti 155 �
Apple iPhone 5S 16GB
iPhone 5s je smyslupln� vymy�len�. Pe�liv� zv��en�. Precizn� zpracovan�. Nen� jen t�m, co je technologicky mo�n�. Ale t�m, co je technologicky u�ite�n�. Nen� t�m, co p�ijde. Ale t�m, co by m�lo p�ij�t.
Podrobnosti 515 �
Ob��ben� produkty
Predmetov: 0
Suma: 0 �